Talep Formu

Proje İle İlgili Temel Bilgiler
Başvuru Tarihi
E.g., 06/01/2020
Deneyin Başlama Tarihi
E.g., 06/01/2020
Deneyin Bitiş Tarihi
E.g., 06/01/2020
Araştırma Yürütücüsü Hakkında Bilgiler
Yardımcı Araştırıcılar Hakkında Bilgiler
Canlı hayvan üzerinde girişim yapacak sertifikalı araştırıcıların isimleri
Order
Talep Edilen Deney Hayvanının Özellikleri
Hayvanlar Üzerinde Deneysel İşlemlerin Yapılacağı Yer
Sadece 13 Aralık 2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik"de tanımlı "Çalışma İzin Belgesi"ne sahip kurum ya da kuruluşlara "Deney Hayvanı Tedarik ve Transferi" yapılabilmektedir.
Üniversite, Bölüm ve Araştırma Laboratuvarı bilgilerini yazınız
Talep Protokolü
Bu bölümde projenin başlangıç ve bitiş tarihi arasında deney hayvanının ne sıklık ve sayıda talep edileceği aylık talep çizelgesi şeklinde yazılmalıdır.
Order
Deney Hayvanının İsteneceği Tarih
E.g., 06/01/2020