Webinar: Yaşam Bilimleri Girişimcilik Ekosistemi ve TÜBİTAK BiGG Çağrıları

Date: 
10 November 2020

===============================================================================================
This term our Tuesday seminars will be online.
We plan to organize Tuesday seminars regularly until the end of January. Please mark your calendars.

Our seminars are open to all students as well as participants from government institutions, NGOs, universities and the industry.

Your suggestions on topics and speakers are welcome.

Presentations are in English, unless stated otherwise.

 

BU SEMİNER TÜRKÇE YAPILACAKTIR;
THIS SEMINAR WILL BE IN TURKISH
(due to the subject matter, with an introductory component to ensure foreign students’ participation)

Note:  To join us on zoom for this webinar:

https://boun-edu-tr.zoom.us/j/3844356058
 
Please message mdpolat@gmail.com if you experience any technical problems.
================================================================================================
=========================================================================================================
Boğaziçi-BME/Lifesci & Inovita & ISEK Joint Seminar
========================================================================================================= 

Yaşam Bilimleri Girişimcilik Ekosistemi ve TÜBİTAK BiGG Çağrıları

10 Kasım, 2020 (Salı);   13.00 – 14.00 

Selin Arslanhan

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi,
 

                    Seminer Hakkında

·       Dünyadaki eğilimler ile birlikte Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine ilişkin değerlendirme

·       Yaşam bilimleri, biyoteknoloji ve sağlık teknolojilerinde girişimcilik ekosistemi eğilimleri

·       TÜBİTAK BiGG programının girişimcilik ekosistemindeki yeri

·       Yeni BiGG çağrıları ve BiGGbio program örneği

Konuşmacı Hakkında

Selin Arslanhan, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi kurumsal gelişim ve endüstriyel arayüz proje çalışmalarına destek vermektedir. Kendisi, ReDis Innovation’ın kurucusudur; teknoloji ve inovasyon ekosistemi üzerine uzmanlaşmıştır, Dünya Gazetesi’nde köşe yazarıdır ve PhiTech ortakları arasındadır. 2008-2018 yılları arasında yer aldığı düşünce kuruluşunda İnovasyon Çalışmaları Programını kurmuş ve bu programın direktörlüğünü üstlenmiştir. Onu takiben inovasyon arayüzü olarak hayata geçirdiği ReDis’te şirketlere ve ekosistemin diğer aktörlerine, teknoloji ve inovasyon yol haritalarının şekillenmesi ve uygulanması konusunda destek verirken, aynı zamanda kamu politikalarının tasarımına katkı sağlayan çalışmalar yürütmüştür. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlayan Selin Arslanhan, yüksek lisans derecesini MBA programı ile almış, tezinde biyoteknoloji şirketlerinin Ar-Ge projelerinin ekonomik değerinin hesaplanması üzerine çalışmıştır.  Arslanhan, “BIO Startup Program”, “Greentech Izmir” gibi farklı programların tasarımı ve yürütücülüğünü üstlenmiş, aynı zamanda “2030’a Doğru Sağlık”, “İlaç Ar-Ge Ekosistemi Yol Haritası”, “Yüksek Teknolojili Sektörlerde Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modelleri” gibi farklı birçok proje yürütmüştür. 

 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi, BME Binası, 34684 Çengelköy-İstanbul

Tel: +90 216 516 34 82 - Faks: +90 216 516 34 83

www.inovita.org lifesci.boun.edu.tr

 

Boğaziçi Üniversitesi (LifeSci) Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma MerkeziT.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ile kurulmuştur.

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu Projesi (İnovita), ‘İstanbul Kalkınma Ajansı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’ kapsamında İstanbul Kalkınma  Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenerek kurulmuştur.

İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi), Teknopark İstanbul koordinasyonunda İstanbul Bölgesinde sağlık alanında aktif üniversite araştırma merkezlerini, STK’ları  kamu kurumlarını, tüm üretici ve ArGe şirketlerini biraraya getirmeyi hedefleyen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından mali destek alan bir kümelenme birlikteliğidir.

Bu seminerlerin kapsamında konuşulanlarla ile ilgili tüm sorululuk, konuşmacılara ve katılımcılara ait olup, BÜ, BÜ-BME, BÜ-Lifesci, İSTKA ya da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi  görüşlerini yansıtmamaktadır.