Güneş Ünal’a Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu’ndan Ödül

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu – European Molecular Biology Organization / EMBO Yerleşim Desteği (Installation Grant) ödülü aldı. Dr. Ünal, bu ödül dahilinde başarılı genç araştırmacıları bir araya getiren EMBO Genç Araştırmacı Ağı’nın da (Young Investigator Network) üyesi olacak. EMBO tarafından 20 Şubat tarihinde yapılan açıklamaya göre, bu sene aralarında Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Polonya ve Portekiz’den toplam 11 bilim insanına EMBO Yerleşim Desteği verildi. EMBO tarihinde ilk defa Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bir araştırmacı ödüllendirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal, çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi’nde yer alan Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı’nda, depresyon ve anksiyetenin altında yatan nöromodülatör sistemleri üzerine sürdürüyor. Doktora derecesini sinirbilim alanında 2012 yılında Rutgers Üniversitesi’nde (ABD) tamamlayan Güneş Ünal, 2013-2017 yılları arasında Oxford Üniversitesi Farmakoloji Bölümü’nde çalıştı. 2017 sonunda Türkiye’ye, lisans derecesini aldığı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne döndü.

Güneş Ünal, EMBO Yerleşim Desteği Ödülü aldığı “chemogenetic investigation of basal forebrain input to the amygdaloid complex” başlıklı çalışması hakkında şu bilgileri verdi:

“Araştırmalarımız, duygusal bellek, korku ve kaygı (anksiyete) süreçlerini yöneten beyin yapılarındaki nöronal osilasyonlara (beyin dalgalarına) ve bu osilasyonları oluşturan bazal önbeyin isimli nöromodülatör bölgeye odaklanıyor. Beyin osilasyonlarını, altında yatan biyolojik sistemler ve davranışsal sonuçlarıyla birlikte bütünsel olarak inceleyebilmek için, çok çeşitli teknikler kullanarak, psikoloji,  davranışsal sinirbilim ve nörobiyolojiyi kapsayan geniş bir yelpazede çalışıyoruz.

Günümüz sinirbilimi, farklı beyin bölgelerinin genel işlevlerini anlamanın ötesinde, bu bölgelerdeki belirgin nöronal devreleri (hücre gruplarını) ayırt etmeyi ve bu devreleri işlevsel bakımdan ayrıştırmayı  hedefler. Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı’ndaki araştırmalarımız, bu yeni bilimsel paradigmaya uygun biçimde, yakın zamanda geliştirilen ve nöronal devreleri ayırt etmeyi sağlayan kemogenetik yöntemleri,  davranışsal teknikler ile birleştiren hayvan (kemirgen) deneylerinden oluşuyor. Bu doğrultuda, bazal ön beyindeki belirgin devreleri/hücre gruplarını, seçici olarak inaktive edip, deney hayvanlarını  farklı bellek türlerini ve stres tiplerini ölçen davranış testlerinde  değerlendirmekteyiz. Böylece, farklı hücre gruplarının işler bellek,  navigasyon, korku koşullanması ve sönmesi, davranışsal çaresizlik  (depresyon) ve anksiyete davranışındaki rollerini tespit etmekteyiz.

Bu araştırma programında temel işlevleri anlaşılacak bazal ön beyin hücre grupları, optogenetik, kemogenetik gibi seçici tekniklerin klinik uygulamalarının gelişmesiyle beraber, travma sonrası stres bozukluğu, depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları gibi olağan dışı akut/kronik korkuya dayanan hastalıkların tedavisinde terapötik hedef oluşturacaktır.”

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Türkiye’de en fazla EMBO Yerleşim Desteği ödülüne sahip öğretim üyeli bölüm olma özelliğine sahip. TÜBİTAK’ın finansal destek sağladığı EMBO ödülünü daha önce almış olan öğretim üyeleri arasında Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Anıl Doğan, Doç. Dr. Umut Şahin, Doç. Dr. NC Tolga Emre, Doç. Dr. İbrahim Yaman, Doç. Dr. Arzu Çelik ve Prof. Dr. Nesrin Özören yer alıyor.