Hedefli Tedavi Teknolojileri Deney Hayvanları Görüntüleme Birimi

Hedefli Tedavi Teknolojileri Deney Hayvanları Görüntüleme Birimi kapsamı ile benzeri bulunmayan bir altyapıyı sunuyor. Ülkemizin ilk preklinik (deney hayvanlarında kullanılacak) 7T MR (manyetik rezonans) görüntüleme cihazı ile PET-CT cihazı (entegre pozitron emisyon ve bilgisayarlı tomografi) araştırmacıların ve sanayinin hizmetine sunuluyor.