Mikroyosun Biyorafinerisi

Mikroyosun Biyorafinerisi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen INDEPENDENT Projesi hayata geçirilmiştir. Biyoekonomi odaklı bir büyüme modeline dayanan ürün ve teknolojilerin entegre bir üretim modeli ile fosil kaynaklara bağlı olmadan tamamen alg (yosun) tabanlı doğal kaynaklardan elde edilmektedir. Reaktörlerde yetiştirilen mikro ve makroalglerden insan gıda takviyesi ürünleri, farmasötik özellik gösteren bileşenler, hayvan yemi uygulamaları, organik gübre ve biyoyakıt geliştirilmesi planlanmaktadır. Sıfır atık hedefli tesis, tam kapasite çalışmaya başladığında Türkiye ve Avrupa’nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.