Stratejik Plan

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin 1 Ocak 2009 tarihinde bu temada aldığı Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) altyapı proje desteği ile kurulum sürecine başlamış, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) onayı ve 4 Ağustos 2010’da Resmi Gazete’de yönetmeliğinin yayımlanmasının ardından resmiyet kazanmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünün halen devam eden destekleri ile, konusunda uluslararası seviyede bir mükemmeliyet merkezi olarak kurulum süreci içindedir.