Yaşam Bilimleri Sektörel Hizmet Laboratuvarları Akreditasyonu Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı-İSTKA'nın desteklediği, BÜ Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü bu proje ile, İstanbul bölgesinde biyomedikal, biyoteknoloji ve ilaç konularında çalışan ve cihaz/malzeme karakterizasyonu ile ilgili akredite test ve analiz ihtiyacı olan tüm kurum ve kuruluşların, sektörel hizmet laboratuvarlarından yararlanması hedeflenmektedir. 

                                         

İstanbul bölgesinde sağlık alanında yüksek bir üretim potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi için atılması gereken adımlardan biri de, yaşam bilimleri alanında çalışan firmalar ve araştırma merkezlerinin geliştirdikleri yenilikçi ürün ve hizmetlerin uluslararası kalite standartlarına uyumunun tasdiklenmesidir. Ülkemizde halen bu tür hizmetler kısmen sağlanabilmektedir ve ilgili laboratuvarlar farklı bölgelere dağılmış durumdadır; bu nedenle sıklıkla yurtdışından hizmet alımı ihtiyacı doğmaktadır. Akredite edilmiş, güvenilir deney, analiz ve test hizmeti sağlayıcıların, İstanbul bölgesinin yanısıra Türkiye genelinde de orta ve uzun vadede oldukça geniş bir müşteri kitlesine ulaşarak, hem yerel hem küresel ölçekte hizmet vermesi beklenmektedir. 

Proje ile bu alanda dışa bağımlılığın azaltılmasının yanısıra, orta ve uzun vadede sağlık teknolojisinde araştırma ve ürün geliştirme süreçlerini hızlandırarak, bölgesel üretimin, ihracatın ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Yaşam  Bilimleri Sektörel Hizmet Laboratuvarları Akreditasyonu Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Boğaziçi  Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma  Merkezi'ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.