Yaşam Bilimleri Sektörel Hizmet Laboratuvarları Akreditasyonu Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı-İSTKA'nın desteklediği, BÜ Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü bu proje ile, İstanbul bölgesinde biyomedikal, biyoteknoloji ve ilaç konularında çalışan ve cihaz/malzeme karakterizasyonu ile ilgili akredite test ve analiz ihtiyacı olan tüm kurum ve kuruluşların, sektörel hizmet laboratuvarlarından yararlanması hedeflenmiştir. 

                                         

Proje sonucunda Merkez'in altyapı birimlerinden Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi (Vivarium), 2017 yılında The Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC) kurumundan tam akreditasyon alarak, Türkiye'de bu statüye sahip ilk ve tek deneysel hayvan birimi olmuştur. 

 

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Yaşam  Bilimleri Sektörel Hizmet Laboratuvarları Akreditasyonu Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Boğaziçi  Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma  Merkezi'ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.