BÜ LifeSci'ın İSTKA Desteğiyle Yürüttüğü İki Proje Başarıyla Tamamlandı

 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağladığı desteklerle 2015 yılının Eylül ayında başlattığı "Yaşam Bilimleri Sektörel Hizmet Laboratuvarları Akreditasyonu" ve "İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi" başlıklı iki projeyi 2016 yılının Eylül ayı sonunda başarı ile tamamladı. 

Merkez Müdürü Doç. Dr. Rana Sanyal'ın yürüttüğü akreditasyon projesi ile, biyomedikal ve ilaç araştırmalarına yönelik klinik öncesi çalışmalarda yurt dışında yapılmak zorunda olan test ve laboratuvar hizmetlerinin ülke içinde gerçekleştirilebilir hale gelmesi ve bu alanda dışa bağımlılığın azaltılarak, hem ulusal ve bölgesel rekabet gücünün hem de ihracatın arttırılması hedeflenmiştir. Merkezimizde, biyoteknoloji, ilaç ve biyomedikal cihaz alanlarında özgün bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları bir arada yürütülmektedir. Proje çerçevesinde, Merkezimizin altyapısını oluşturan Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi ile Test-Analiz Birimi için ilgili uluslararası ve ulusal akreditasyon başvuruları gerçekleştirilmiş, Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi'nde de altyapı iyileştirmesi yapılarak akreditasyon başvurusu hazırlıkları tamamlanmıştır. 

Merkezimizin üniversite-sanayi işbirliğine yönelik ilk projesi olarak 2011 yılında oluşturduğu İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu etrafında oluşan sektörel sinerji, 2014 yılında bölgesel paydaşların katılımıyla İSEK - İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi birlikteliğine dönüşmüştür. Prof. Dr. Cengizhan Öztürk tarafından yürütülen bu süreçte, endüstrinin ar-ge ve yenilikçilik kapasitesini geliştirme projesi ile, katma değeri yüksek yenilikçi ve teknolojik üretim odaklı koordinasyonun güçlendirilmesi, farkındalığın ve sektörel işbirliklerinin artırılması, pilot üretim altyapısı oluşturulması ve İstanbul bölgesinde sektörün güncel ve öncelikli ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında sözkonusu faaliyetler gerçekleştirilmiş ve pilot üretim tesisi Teknopark İstanbul bünyesinde kurulmuştur. Bu projenin ortakları Acıbadem Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Marmara Sağlık Sektörü İş Adamları Derneği, iştirakçileri de Teknopark İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası'dır.