Biyo-informatik

 

Koordinatör:

Doç.Dr. Elif Özkırımlı Ölmez

 

Üyeler:

Yrd.Doç.Dr. Berat Haznedaroğlu

Prof.Dr. Kutlu Ülgen

Prof.Dr. Pemra Doruker Turgut

Prof.Dr. Türkan Haliloğlu

Prof.Dr. Viktorya Aviyente