Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi

Altyapı      Cihazlar      Hizmetler        Hayvan Talep Formu     Taahhütname     Fiyat tarifesi

(Talep formu online olarak gönderilir. Taahhütnameyi imzalayıp taradıktan sonra birgul@boun.edu.tr ve kutay.yildiz@boun.edu.tr adreslerine gönderiniz.)

Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi (Vivarium), Türkiye'nin öncelikli Ar-Ge alanları kapsamındaki tıp ve biyoteknoloji bilimsel araştırmalarında kullanılan deney hayvanlarını sağlamak amacıyla 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bir altyapı birimi olarak kurulmuştur. 8 Mayıs 2012 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan gerekli faaliyet iznini almış olan Vivarium, üretim, tedarik ve araştırma faaliyet alanlarında ruhsatlandırılmış bir birim olarak hem akademik araştırmalara hem de sanayiye hizmetler sunmaktadır.

                                          

Çalışmaların uluslararası standartlara ve Türkiye'deki mevcut yönetmeliklere uygun olarak yürütüldüğü LifeSci Vivarium, Kasım 2017'de The Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC International)  kurumundan 'tam akreditasyon' alarak, Türkiye'de bu onayı alan ilk deneysel hayvan birimi oldu. AAALAC, dünya çapında deneysel hayvan merkezlerini akredite edebilen tek otorite konumunda bulunuyor.  Birimin akredite edilmesi, BÜ Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi'nin İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "Yaşam Bilimleri Sektörel Hizmet Laboratuvarları Akreditasyonu Projesi" sonucunda gerçekleşti.