Endüstriyel Biyoteknoloji

 

Koordinatör:

Prof.Dr. Nesrin Özören

 

Üyeler: 

Prof.Dr. Müge Türet Sayar

Prof.Dr. Neş'e Bilgin

Doç.Dr. Rana Sanyal