Hologram Teknolojisinin Medikal Alanda Uygulamaları

Date: 
08 Mart 2016

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü BME Binası AZ-19

Hologram Teknolojisinin Medikal Alanda Uygulamaları                                                                                                                                                                                                                      

Abdülsamet Şahin, Msc. Student, BU-BME, HOLOTEK Biyo-genetik Alan Sorumlusu                                                                                                                                                                            

Ahmet Faik BAK, Msc. Student, BU-BME, HOLOTEK Proje Koordinatörü                                                                                                                                                                                                

Seminer Hakkında:  Holografi alanında ilk çalışmalar 1948 yılında Dennis Gabor tarafından gerçekleştirilmiştir. [1] Zaman içerisinde farklı disiplinlerin katkılarıyla geliştirilen hologram teknolojileri günümüzde insanlığa sanattan bilime kadar çok geniş bir yelpazede hizmet etmektedir. Hologram kısaca aynı dalga boyuna sahip referans ışık ve cisme çarpıp gelen, nesneye ait bilgi içeren ışığın karşılaşması sonucu oluşan girişim deseninin kaydedilmesidir. Oluşturulan hologramın sadece referans ışık ile aydınlatılması sonucunda ise holografik görüntü oluşmaktadır. [2] Bu kavrayış her ne kadar hologram teknolojisinin temelini oluştursa da cisimlerin 3 boyutlu kaydedilmesi ve görüntülenmesi hologramın sadece küçük bir parçasıdır. Özellikle medikal araştırmalarda holografik tekniklerin kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Günümüzde geliştirilen holografik mikroskopların kullanımı ile hücre kültürlerine zarar vermeden inceleme yapılabilmekte aynı zamanda bazı hastalıklar hızlı ve otomatik bir şekilde teşhis edilebilmektedir. [3] Holografik optik tuzaklama (Holographic Optical Tweezers, HOT) hücre manipülasyonuna olanak sağlayarak mikro-inşa çalışmalarına farklı bir boyut kazandırmıştır. Klasik optik tuzaklamadan farklı olarak HOT metodu ile aynı anda yüzlerce hatta binlerce tuzak oluşturulabilir ve bu tuzaklar birbirinden bağımsız olarak bilgisayar üzerinden kolayca kontrol edilebilir. [4] Holografi metodunu kullanan sensörler ile sözgelimi glikoz, laktoz, amilaz, tripsin ve metal iyonları gibi bileşenler tespit edilebilir.[5] Bu sunumda buna benzer pek çok holografik metot ve biyomedikal uygulamalardan, bu metotların avantajlarından bahsedilecektir.        

Konuşmacılar:

Abdülsamet ŞAHİN, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrencisidir ve aynı zamanda HOLOTEK projesinde biyo-genetik alan sorumlusu olarak çalışmaktadır. Fatih Üniversitesi Elektrik Mühendisliği-Biyoloji çift anadal lisans programı mezunudur.        

Ahmet Faik BAK, Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı bünyesinde Uzman olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda İSTKA destekli “HOLOTEK: Holografi Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı” projesinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümü mezunudur.