İSEK'in İlk Genel Kurul Toplantısı Şubat 2017'de Gerçekleştirildi

 

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin İstanbul Bölgesi'nde üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla 2013 yılı sonundan itibaren kurguladığı önemli bir projesi olan İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK); Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında önümüzdeki 5 sene boyunca desteklenmeye hak kazanmıştır. 

Küme içi işbirliklerinin geliştirilerek sektörün ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetler planlamak için oluşturulan ve bir bölgesel kalkınma projesi olmayı hedefleyen İSEK'in ilk Genel Kurulu 7 Şubat 2017 tarihinde, koordinatör kuruluş olan Teknopark İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.