Merkez Projeleri

                                                        

Proje No.

Proje Başlığı

  Yürütücü

Başlangıç Tarihi

Fon Sağlayıcı

2009K120520

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Boğaziçi    Universitesi       Rektörlüğü

    2009

Kalkınma Bakanlığı

ISTKA/2010/KBO39

İnovita – Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği  Platformu

   Cengizhan Öztürk

    2010

İstanbul Kalkınma Ajansı

ISTKA/2012/BIL265

İnovita – Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi

    Mehmed Özkan

    2012

İstanbul Kalkınma Ajansı

2012K120480

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi Sanayiye Araştırmacı Yetiştirme Programı

      Rana Sanyal

    2012

Kalkınma Bakanlığı

TR10/15/YNK/0053

İstanbul Bölgesi Sağlık Endüstrisi Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi

   Cengizhan Öztürk

    2015

İstanbul Kalkınma Ajansı

TR10/15/YNK/0051

Yaşam Bilimleri Sektörel Hizmet Laboratuvarları Akreditasyonu

       Rana Sanyal

    2015

İstanbul Kalkınma Ajansı

 

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi   

  Cengizhan Öztürk

    2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı