Mikroalglerden Biyoyakıt Eldesi ve Biyoenerji Uygulamaları Sektörel Semineri

Date: 
27 Haziran 2016
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (İMBİYOTAB) projesi kapsamındaki sektörel seminerin ayrıntıları aşağıdadır. Etkinliğe kayıt için:  http://goo.gl/forms/L8rwrEChCnS2D58d2