Stratejik Plan

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin 1 Ocak 2009 tarihinde bu temada aldığı Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) altyapı proje desteği ile kurulum sürecine başlamış, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) onayı ve 4 Ağustos 2010’da Resmi Gazete’de yönetmeliğinin yayımlanmasının ardından resmiyet kazanmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünün halen devam eden destekleri ile, konusunda uluslararası seviyede bir mükemmeliyet merkezi olarak kurulum süreci içindedir.

Dökümanın tamamı için tıklayınız.