Tarihçe

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yaşam bilimleri, sağlık ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren akademisyenler bir araya gelerek, Kalkınma Bakanlığı’nın önemli seviyedeki mali destekleri ile, bir uygulama ve araştırma merkezinin oluşturulmasını sağlamıştır. 4 Ağustos 2010 tarih ve 27662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle çalışmalarına başlayan Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (YBM) kuruluş amacı; yaşam bilimleri ve teknolojileri alanında,

  1. Çeşitli akademik birimlerdeki araştırmacıları ve bilimsel uzmanlıkları disiplinlerarası bir çalışma ruhu ile bir araya getirmek,
  2. Öncelikli belirlediğimiz temalara odaklı olarak evrensel seviyede özgün Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,
  3. Diğer akademik ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içinde, yenileşimci yaklaşımlar ve ürünler yolu ile, ekonomik katkı ve insan yaşam kalitesini arttırma hedefli büyük projelere altyapı imkanı sağlamak,
  4. Ülke olarak acilen ihtiyaç duyduğumuz nitelikli araştırmacı insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak,
  5. Uluslararası seviyede bir mükemmeliyet ve cazibe merkezi olmak olarak belirtilmiştir.

2011 yılında merkez üyelerinin yanısıra kamu ve özel sektörden ilgili paydaşların geniş katılımıyla düzenlenen çalıştay ve toplantılar sonucunda YBM Stratejik Planı hazırlanmış ve Merkez misyonu “yaşamı anlamak ve iyileştirmek amacıyla bilgi ve teknoloji üretilmesini sağlamak”, vizyonu ise “yaşam bilimlerinde bilginin beşiği, buluş ve teknolojilerin öncüsü olmak” olarak belirlenmiştir. Düzenli yaptığımız Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantıları yoluyla da geldiğimiz aşamalar değerlendirilmektedir. Merkezin altyapısı hem akademik hem de sanayi araştırmacıları tarafından düzenli olarak ve gittikçe artan bir yoğunlukla kullanılmakta olup, konusunda örnek bir Mükemmeliyet Merkezidir.  Bünyesinde,Mikrosistem Bazlı Tıbbi Cihaz Geliştirme (Temiz Oda)”, “Deneysel Hayvan Üretimi ve Bakımı (Vivarium)” ve “Test-Analiz” altyapı birimleri yapılandırılmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 13 akademik birimden  (Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Fizik, Kimya Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Psikoloji, Endüstri Mühendisliği, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Dilbilim, Yabancı Diller Eğitimi) yaklaşık 50 öğretim üyesi Merkez bünyesinde aktif olarak araştırmalarını sürdürmektedir.

Merkez, kuruluşundan itibaren üniversite-sanayi işbirliğine önem vermiş ve bu kapsamda bölgesel projelere imza atmıştır. Bu projelerin başında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli “İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu” projesi ile ”İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi” projesi, Kalkınma Bakanlığı destekli “Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversite-Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı” ve İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi projeleri yer almaktadır. Merkez, İnovita projeleri ile, sektörde üniversite, sanayi ve kamu arasında bir ara yüz görevini üstlenmiştir.

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin tüm faaliyetleri, her iki yılda bir güncellenen Merkez Stratejik Planı’ndaki misyonuna ve vizyonuna uygun olarak gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

(http://www.arastirma.boun.edu.tr/arastirma.php?a_l=tr&p=222)