Temizoda Birimi

                                                            Sunulan hizmetler ve fiyat tarifesi

 

 TEMİZODA ONLİNE REZERVASYON;  http://cleanroom.boun.edu.tr/

Temizoda Nedir

Temizoda, üretim ve/veya araştırma amacıyla kurulan, havadaki toz ve diğer parçacıklardan mümkün olduğunca arındırılmış sıcaklık ve nem kontrollü çalışma ortamıdır. İstenilen düzeyde temizlik sağlamak için havalandırma sistemi, ortamda kullanılan araç gereçler ve ortama kullanıcı giriş çıkışı özel önlemler gerektirir. Örneğin, temizodaya toz üretmeyen özel temizoda tulumu ve plastik eldiven olmadan girilemez. Laboratuvar içine sokulacak cisimler isopropil alkol (IPA) ile temizlenir ve içerdeki hava HEPA (high-efficiency particulate air) filtreler sayesinde sürekli sirküle edilerek tozdan arındırılır. Temizodaların kullanım amaçlarından bazıları; yarıiletken cihaz üretimi, biyoteknoloji, yaşam bilimleri uygulamaları ve kontrollü ortam gerektiren diğer çalışmalardır. Temizodalar, ortamda maksimum bulunabilecek 0.5 mikron veya daha büyük parçacık sayısına göre sınıflandırılırlar.

 

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Temizoda

BME Temizoda, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, sağlık alanında giderek artan oranda kullanılan insan vücuduna giren ve/veya yerleştirilen mikrosistem bazlı tıbbi cihazların, klinik kalitede prototiplerinin üretilmesi konusunda çalışmaların yapılabilmesi amacıyla kurulmuştur. Temizodada geliştirilecek ve üretilecek cihazlara örnek olarak, yeni nesil endovasküler kataterler, klavuz teller ve vücuda implant olan akıllı sensörler, elektriksel uyaranlar ve yalnız gerektikçe kontrollü bir şekilde ilaç salan vücut içi sistemler verilebilir. BME Temizoda, yalnızca plastik ve metal destek birimlerinden oluşan endovasküler kataterlerin mekanik olarak temel malzemelerden bir araya getirilmesini değil, bu kataterlerin içine optik, elektronik ve mekanik mikrosistemler de entegre etmeyi mümkün kılacak bir altyapıyı kullanıcılarına sağlamaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra laboratuvar diğer branşlardan araştırmacıların da MEMS ve diğer mikro cihaz çalışmaları için kullanıma açıktır.
 
                                                                 Temizoda Bölümleri