Yönetimin Mesajı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, sadece kurulduğu yıl itibarıyla değil, katılımcıları itibarıyla da çok genç bir merkez ve ideallerinin peşinden koşturan bilim insanlarıyla dolu. Birbirimizin sorunlarını çok iyi anladığımız, sahiplendiğimiz bir yapı. “Daha büyük düşünmeye, düşündüğümüz bu büyük projeleri yapmak için de daha fazla bir araya gelmeye ihtiyacımız var” diyerek yola çıktık çünkü. Neden yaşam bilimleri diye sorulacak olursa, sağlık ürünleri Türkiye’nin dış harcamaları içinde enerjiden sonra ikinci büyük kalemi oluşturuyor ve bu nedenle üniversitemiz sağlık teknolojileri alanına yatırım yapmayı seçti.

Boğaziçi LifeSci bünyesinde, Kalkınma Bakanlığı’nın 2010 yılından itibaren 43 milyon Türk Lirasını aşan katkısıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Üniversitemizin 13 bölümünden 49 akademisyen üyemiz ve yaklaşık 380 lisansüstü öğrencimizle, altyapımızı kullanarak bağlantı laboratuvarlarda Kalkınma Bakanlığı, Istanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), Avrupa Birliği gibi ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen 100’den fazla bilimsel araştırma projesi yürütmekteyiz. Kuruluşumuzdan bu yana üyelerimiz toplam 560 civarında yayın yaparak 2600’ü aşkın atıf almış; bir yandan 360 kadar lisansüstü tezine danışmanlık yaparken, diğer yandan araştırmalar ile ilgili 13 patent almış ve halen çok sayıda yeni patent başvuruları mevcuttur. Başlangıçta ilk olarak, çeşitli akademik birimlerdeki araştırmacıları ve bilimsel uzmanlıları disiplinlerarası bir çalışma ruhu ile bir araya getirdik. Ardından, diğer akademik ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği içinde, yenileşimci yaklaşımlar ve ürünler ortaya çıkararak, Türkiye ekonomisine katki ve insan yaşamının kalitesini arttırma hedefli büyük projelere altyapı imkanı sağlamaya yöneldik, Tıbbi Cihaz Geliştirme veya Temiz Oda, Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım ve Test – Analiz olmak üzere üç birimden oluşan altyapımızla, araştırmalarda bilimsel fikirden başlayıp klinik denemelere kadar olan tüm aşamaları tek bir merkez altında topladık. Söz konusu birimlerimizin hem akademiye hem de sanayiye sunduğu hizmetlerin en iyi kalitede olması amacıyla ulusal ve uluslararası akreditasyon almak için gereken tüm adımları atıyoruz. Aynı zamanda Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle, bir yandan üniversite – sanayi iş birliğine yönelik İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İş birliği Platformu, İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi ve İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi gibi kapsamlı projeleri geliştirirken, diğer yandan Türkiye’nin acilen ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacı insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak için Sanayiye Araştırmacı Yetiştirme Programı’nı başlattık. Boğaziçi LifeSci’in en önemli özelliklerinden birini de, profesyonel bir yapıya geçme yönünde attığı adımlar oluşturuyor. Kalkınma Bakanlığı’nın çıkardığı 6550 sayılı araştırma altyapılarına yönelik kanun kapsamındaki başvurumuz ile, bu konuda da Türkiye’deki öncü merkezlerden biri olmak istiyoruz. Bu süreçle birlikte hem kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı, hem de üniversite – sanayi iş birliği konusunda daha öncü, daha cesur adımlar atmayı planlıyoruz. Boğaziçi LifeSci’in planlanması aşamasından başlayan ve devam eden destekleri için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi eski Direktörü Dr. Güldal Büyükdamgacı ve Kurucu Müdürümüz Prof. Dr. Cengizhan Öztürk’e en içten teşekkürlerimi sunarım. Yol arkadaşlarımla birlikte uluslararası seviyede bir mükemmeliyet ve cazibe merkezi olma hedefimize ulaşmak için hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

Prof. Dr. Rana Sanyal

Merkez Müdürü