“Boğaziçi LifeSci Sempozyumu: Hedefli Tedavi Teknolojileri” Konuşmacıları

Panel 1: Hedefli Nanoilaçta Güncel Konular - 03 Nisan Pazartesi 2023, 10:30 - 12:30


Prof. Hamid GHANDEHARI


Dr. Ghandehari, Moleküler Farmasötik Bölümü‘nde Profesör Doktor ve Bölüm Başkanı, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde Profesör, ve Utah Nanotıp Merkezi’nde Direktör olarak görev almaktadır. Araştırmaları, lokalize ilaç dağıtımı için rekombinant polimerlerin tasarımına, polimer terapötiklerin katı tümörlere hedefli dağıtımına, kemoterapötiklerin oral dağıtımına ve silika ve dentritik nanoyapıların biyouyumluluğunun değerlendirilmesine odaklanmaktadır.


Prof. Twan LAMMERS

 

Prof. Lammers, RWTH Aachen Üniversitesi’nde Nanotıp ve Teranostik grubuna liderlik etmekte ve 2014’ten beri RWTH Aachen Üniversite Hastanesi’nde profesör olarak görev almaktadır. Grubu, ilaç hedeflemeyi görüntüleme ile birleştirerek hastalık tedavisini bireyselleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, görüntü kılavuzlu (teranostik) ilaç salım sistemleri ile tümör büyümesini, anjiyogenezi, inflamasyonu, fibrozisi ve metastazı izlemek için malzeme ve yöntemler geliştirilmektedir.

Panel 2: Hücresel Tedavide Güncel Konular - 03 Nisan Pazartesi 2023, 13:30 - 15:00
Metin KURTOĞLU, MD, PhD


Metin Kurtoğlu, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olarak ABD’ye gitmiş ve hücre ve moleküler biyoloji alanında doktorasını tamamlamıştır. Doktora sırasında ve sonrasında araştırmaları kanser biyolojisi, kemoterapi direnç mekanizmaları ve tümör metabolizması üzerine odaklanmıştır. Post-medikal klinik eğitimine ABD’de dahiliye ve medikal onkoloji uzmanlıkları alarak devam etmiştir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde immünoterapi ve CAR-T hücre çalışmalarna odaklanmıştır. 2016 yılında iki ortağıyla birlikte Cartesian Therapeutics’i kurmuştur. Firmanın geliştirdiği tüm ürünler, değiştirilmiş RNA dizilimine sahip insan hücrelerini temel almaktadır ve kuruluşundan bu yana 4 farklı ürün için FDA’dan klinik çalışma izni alınmıştır. Bu ürünlerden biri de dünyada ilk kez kanser dışı bir hastalıkta test edilen ve bu yıl klinik Faz 2b çalışmasına giren bir CAR-T ürünüdür.Prof. Derya UNUTMAZ, MD, PHD


Derya Unutmaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Doktora sonrası çalışmalarını İsviçre’de Novartis’te ve New York’ta New York Üniversitesi (NYU) Tıp Fakültesi’nde yapmıştır. Vanderbilt Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapmış ve doçentliğe terfi etmiştir. 2006 yılında NYU Tıp Fakültesi’ne kadrolu Mikrobiyoloji, Tıp ve Patoloji Profesörü olarak geçiş yapmıştır. 2015’ten beri Farmington, CT’deki Jackson Genomik Tıp Laboratuvarı’nda ve UConn Tıp Fakültesi’ne bağlı Profesör olarak görev almaktadır. Halen Jackson Laboratuvarı’nda ME/CFS için Ortak Araştırma Merkezi’nin Direktörüdür. Laboratuvarı, sağlıklı insanlardan ve hastalardan alınan insan bağışıklık hücrelerini sorgulamak için çeşitli genetik yöntemler ve deneyler geliştirmiştir. Bu yaklaşımlar, kanser immünoterapisinde ve HIV enfeksiyonu gibi hastalıklarda önemli keşiflere yol açmıştır. Laboratuvarı ayrıca kanser için hassas ilaç yaklaşımları ve yaşlanma ve ME/CFS hastalığı gibi kronik hastalıklar sırasında bağışıklık tepkilerini düzenlemek için 3D biyobaskı ve sentetik biyomühendislik teknolojileri geliştirmektedir.Erkut BAHCECI, MD

 

Dr. Erkut Bahçeci, BlueSphere Bio’nun CMO (Chief Medical Officer)’sudur. Dr. Bahçeci, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini Chicago’daki Mercy Hastanesi’nde İç Hastalıkları ve Bethesda, Maryland’deki Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü, Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde ve Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü’nde gerçekleştirmiştir. 2000 yılında Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosuna atanarak burada allojenik ve otolog kök hücre nakilleri gerçekleştirmiş ve 2007 yılına kadar kimerik aktive edici reseptör (KAR) T hücre tedavisi de dahil olmak üzere immünoterapi üzerine araştırmalar yapmıştır. Dr. Bahçeci, BlueSphere’e katılmadan önce Takeda’da çalışmış ve burada Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Onkoloji Geliştirme Başkanı olarak görev yaparak çoklu etki modlarına sahip yeni kanser ilaçlarının geliştirilmesine öncülük etmiştir. Bundan önce, Astellas’ta on yıl geçirmiş ve Hematolojik Maligniteler Klinik Bilimler Başkanlığı’na kadar gittikçe artan sorumluluklarla çalışmıştır. Nükseden veya dirençli AML’de “insanda ilk”ten dünya çapında onay alan Gilteritinib’in geliştirilmesine öncülük etmiştir. Astellas’a katılmadan önce, Dasatinib için ABD ekibine liderlik ederek Bristol-Myers-Squib’de çalışmıştır. Dr. Bahçeci, iş hayatına Bayer’de ilaç sektöründe başlamıştır.

Panel 3: Vücut İçi Akıllı Cihazlarda Güncel Konular - 03 Nisan Pazartesi 2023, 15:30 - 17:00

Prof. Max J. Ortiz CATALAN


Prof.Max Ortiz Catalán, Ph.D., Biyonik ve Ağrı Araştırma Merkezi’nin (CBPRse) Kurucusu ve Direktörü ve İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nde Biyonik Profesörüdür. Araştırmaları arasında biyoelektrik sinyal toplama elektroniği (analog ve dijital), motor irade ve kontrolün deşifre edilmesi için biyoelektrik sinyal işleme ve makine öğrenimi algoritmaları, nöromüsküler arayüzler, duyusal geri bildirim için nörostimülasyon, kemiğe sabitlenmiş protezler ve osseointegrasyon, nöromüsküler rehabilitasyon için sanal ve artırılmış gerçeklik ve hayalet uzuv ağrısının tedavisi yer alır.


Fikret KÜÇÜKDEVECİ

 

Fikret Küçükdeveci İTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans ve ODTÜ Yüksek Lisans mezunudur. Tıbbi cihaz sektöründe Türkiye’nin ilk hastane biyomedikal ve klinik mühendislik merkezinden başlayarak, Ar-Ge’den üretime, satış ve hizmete kadar birçok ilke imza atmış olup sektörde 40 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Tanısal kardiyoloji ekipmanları üretiminde uzmanlaşmış bir tıbbi cihaz şirketi olan Kardinero’nun kurucusudur. Kardinero, hastaların hayati parametrelerini uzaktan kaydetmek ve izlemek için Bluetooth tabanlı bir sistem geliştirmeyi hedeflemektedir.