Destekçilerimiz

  • Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekatbetçi Sektörler Programı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği gibi ulusal ve uluslararası fonlarla destekleniyor.
  • LifeSci altyapısı Avrupa Birliği & Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki “Yaşam Bilimleri KOBİ’lerinin Küresel Rekabetçiliğini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları Teknik Destek Projesi” tarafından destekleniyor.