Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi (Temizoda)

Tıbbi Cihaz Geliştirme veya Temiz Oda Birimi sağlık alanında giderek artan oranda kullanılan insan vücuduna giren ve/veya yerleştirilen mikrosistem bazlı tıbbi cihazların geliştirilmesi, klinik kalitede prototiplerinin üretilmesi için gerekli altyapıyı bünyesinde bulunduruyor. Birimde ayrıca MEMS ve diğer mikro cihaz çalışmaları yürütülüyor. Tıbbi cihaz sektörüne kritik ara mamül işleme aşamalarında destek vermek üzere 2019 yılında ISO 13485 sertifikasyonu alındı. 2022 yılında bu akreditasyon güncellendi. Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi ISO 13485 sertifikasıyla hazırlanan prototipin doğrudan insan vücudunda denenmesine olanak sağlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Temizoda

BME Temizoda, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, sağlık alanında giderek artan oranda kullanılan insan vücuduna giren ve/veya yerleştirilen mikrosistem bazlı tıbbi cihazların, klinik kalitede prototiplerinin üretilmesi konusunda çalışmaların yapılabilmesi amacıyla kurulmuştur. Temizodada geliştirilecek ve üretilecek cihazlara örnek olarak, yeni nesil endovasküler kataterler, klavuz teller ve vücuda implant olan akıllı sensörler, elektriksel uyaranlar ve yalnız gerektikçe kontrollü bir şekilde ilaç salan vücut içi sistemler verilebilir. BME Temizoda, yalnızca plastik ve metal destek birimlerinden oluşan endovasküler kataterlerin mekanik olarak temel malzemelerden bir araya getirilmesini değil, bu kataterlerin içine optik, elektronik ve mekanik mikrosistemler de entegre etmeyi mümkün kılacak bir altyapıyı kullanıcılarına sağlamaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra laboratuvar diğer branşlardan araştırmacıların da MEMS ve diğer mikro cihaz çalışmaları için kullanıma açıktır.