BÜ LifeSci Avrupa Birliği Ufuk 2020 Teaming Projesi Başvurusunu Yaptı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, “TACLiST – Teaming to Advance the Center for Life Sciences and Technologies” başlıklı projesi ile, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı’na başvurdu. 2014-2020 dönemini kapsayan Ufuk 2020 (Horizon 2020), AB’nin yaklaşık 80 milyar € ile şimdiye kadar araştırma ve inovasyona ayırdığı en yüksek tutarlı çerçeve programını oluşturuyor. H2020 kapsamındaki Spreading Excellence and Widening Participation (WIDESPREAD) alanı, araştırma ve yenilikte düşük performans gösteren ülkelere fon sağlayarak yeni işbirliği ve gelişim imkanları yaratmayı amaçlıyor. Böylelikle, Avrupa Araştırma Alanı’nın daha geliştirilmiş ve uyumlu bir şekilde çalışmasını, ülkelerin güçlü yönlerinin en iyi seviyeye getirilmesini hedefliyor. 

TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı’nın 2016 yılının başlarında beraber çıktıkları Teaming Ulusal Çağrısında ilk aşamayı geçen 20 araştırma merkezi arasında yer alan BÜLifeSci, sonrasında sunduğu daha kapsamli proje önerisi ile ikinci aşamayı da geçerek AB’ye başvurabilme hakkı kazanan 7 merkezden biri oldu. WIDESPREAD (Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi) Teaming çağrılarına araştırma merkezleri, Avrupa’nın bilim alanlarındaki en ileri mükemmeliyet merkezleri ile bir ekip oluşturarak teklif sunabiliyor. TACLiSTbaşvuru sonucunun yaklaşık 5 ay içinde açıklanması bekleniyor.